6455 Sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Usulsüz Elektrik Kullanım Bedeli Gider Yazılıp KDV’si İndirilebilir Mi?
1 Nisan 2013
Konutta KDV Düzenlemesinin Yeniden Ele Alınması Gerekiyor
19 Nisan 2013