VERBİS’E Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Duyuru

311 Sıra Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği
14 Haziran 2020
İş dünyası ‘mücbir’ uzatma bekliyor
29 Haziran 2020