Özel Üniversitelere Yapılan Bağış Ve Yardımların Kurumlar Vergisi Karşısındaki Durumu

‘Özel üniversitelere yapılan bağışların kurumlar vergisi karşısındaki durumu
3 Nisan 2015
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 421)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 448)
4 Nisan 2015