Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Tutarları ve Oranları
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNA TUTARLARI VE ORANLARI
28 Şubat 2024
Yeniden Değerleme
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
28 Şubat 2024