Yeni Torba Kanun Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girdi

18.01.2017 Tarih ve 6770 Kanun Numarası ile kabul edilen, 27.01.2017 tarihinde Resmi Gazete yayımlanarak ‘’ Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ‘’ yürürlüğe girmiştir. 40 maddeden oluşan söz konusu Kanun ile başta vergi kanunları olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmıştır. Bu maddelerden 10’ uncu , 18’ inci, 19’ uncu, 30’ uncu, 34’ üncü ve 35’ inci maddeleri 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde, Diğer maddeleri de yayım tarihi olan 27.01.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun maddelerinin hükümleri Bakanlar Kurulu yürütür.

Yorum Yapın