Bazı Ödemelerin Tesvik Zorunluluğu Kapsamı İle İlgili Tebliğler Yayımlandı

09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren‘‘Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) ’’ tebliğ ile Tevsik Zorunluluğu kapsamında bulunan Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin,banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girer ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülür. Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 268)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 298) okumak için burayı tıklayınız. 09.06.2017 tarih ve 30091 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nin “4.1. Kapsam ve Tutar” başlıklı bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. Tevsik zorunluluğu kapsamında olanlardan araç kiralama faaliyeti ile uğraşanların vermiş oldukları motorlu kara taşıtı ve motorlu kara aracı kiralama hizmetlerine ilişkin tahsilat ve ödemelerin ise belirtilen hadle sınırlı kalınmaksızın, aracı finansal kurumlar tarafından düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur Tebliğin bazı maddeleri 01.07.2017 tarihinde bazı maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 480) okumak için burayı tıklayınız.

Yorum Yapın