Yurt Dışında Bulunan İştirak Paylarının Satışı Vergiye Tabi Midir?

Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’De Değişiklik Yapılması
26 Şubat 2016
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’Ndedeğişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)
4 Mart 2016