Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’De Değişiklik Yapılması

Yurt dışında bulunan iştirak paylarının satışı vergiye tabi midir?
26 Şubat 2016
Yurt Dışında Bulunan İştirak Paylarının Satışı Vergiye Tabi Midir?
26 Şubat 2016