Yurt dışında bulunan iştirak paylarının satışı vergiye tabi midir?

Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 13)
25 Şubat 2016
Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’De Değişiklik Yapılması
26 Şubat 2016