Sermaye Şirketleri Yıllık Faaliyet Raporunu Hazırlamayı Unutmayın!

Yıllık Faaliyet Raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporu” başlıklı 516. maddesinde düzenlenmiştir. 2016 hesap dönemi ile ilgili olarak tüm sermaye şirketlerinde (anonim şirketler, limited şirketler ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde) 28.02.2017 tarihine kadar yıllık faaliyet raporu hazırlanmak zorundadır. Özel hesap dönemine sahip sermaye şirketlerinin de hesap döneminin kapandığı ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlamaları zorunludur. Yıllık Faaliyet Raporunun zorunlu asgari içeriği, 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de; “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari içeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile yapılmış bulunmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporunu hazırlayacak olanlar; • Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu • Limited şirketlerde Müdür veya Müdürler Kurulu • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yönetici veya yöneticiler Yıllık Faaliyet Raporu, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin tamamı tarafından, limited şirketlerde müdürlerin tümü tarafından ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde de tüm yöneticiler tarafından imzalanmalıdır. Yönetim organı üyelerinden herhangi birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporuna şerh düşülmelidir. Gerekli bilgilerin raporda yer almaması ya da eksik veya gerçeğe aykırı yer almasından raporu hazırlayanlar sorumlu olacaktır. Yıllık faaliyet raporu, genel kurul toplantısından en az 15 gün önce şirket merkez ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmalı, genel kurulda da okunmalı ve müzakere edilmelidir. Yıllık faaliyet raporu olmadan genel kurul yapılamayacaktır. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın