Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Düzenleme Yapılmıştır

2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Ve Kurum Geçici Vergi
13 Mayıs 2020
2020/1. Geçici Vergi Döneminde Değerlemeye Esas Alınacak Döviz Kurları
21 Mayıs 2020