Ocak 17, 2021

17 Ocak 2021

Yürürlüğe Giren Yanlış Bir Uygulama: Şirketlerin Kendi Aldığı Hisselere Kâr Dağıtımı Stopajı

Yürürlüğe giren yanlış bir uygulama: Şirketlerin kendi aldığı hisselere kâr dağıtımı stopajı 01.07.2012’de yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 379. maddesinde “şirketlerin esas veya çıkarılmış […]
17 Ocak 2021

“Anonim Şirket Ile Limited Şirket Arasındaki Fark Azaldı” – “Merkezi Kayıt Kuruluşu’na (MKK) Bildiri

Anonim şirket ile limited şirket arasındaki fark azaldı Resmi Gazete’de 31 Aralık 2020’de yayımlanarak yürürlüğe giren torba yasa ile hamiline yazılı hisse senetlerinin kayda alınması ve […]
17 Ocak 2021

Meslek Mensuplarının (SMMM – YMM) Kabulleri Azaldı!

Meslek mensubu tanımı ile 3568 sayılı yasa ile yetki almış ve faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci Mali Müşavirleri (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavirler (YMM) kast edilmektedir. Söz […]
17 Ocak 2021

Yeni Kısıtlamalar Mücbir Sebep Şartı Oluşturdu / Yeni Ama Daha Kapsamlı Mücbir Sebep Gelmeli

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı YMM Yılmaz Sezer, Kısa Çalışma Ödeneğiyle ilgili düzenlemenin oldukça yerinde bir uygulama olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olamayacağını söyledi. Son […]