2024 yılında SM, SMMM ve YMM’lerce Uygulanacak Olan Asgari Ücretler Hk.

bilanço

Sirkü No: 2024/9

Tarih      : 09.01.2024

Konu      : 2024 yılında SM, SMMM ve YMM’lerce Uygulanacak Olan Asgari Ücretler Hk.

 

1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere 2024 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi 09/01/2024 tarih ve 32424 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 02/01/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca; 2024 yılında SM, SMMM ve YMM’lerce uygulanacak olan asgari ücret belirlenmiştir.

https://www.turmob.org.tr/haberler/983e3633-b4b3-49ba-8e88-cc5edbc376da/2024-yili-sm–smmm-ve-ymm-asgari-ucret-tarifesine-iliskin-duyuru-

Bilgilerinize sunulur.

Yorum Yapın