Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik 2024 yılı için Tespit Olunan Hadler Hk

Sirkü No: 2024/8 

Tarih      : 09.01.2024

Konu      : Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik 2024 yılı için Tespit Olunan Hadler Hk

252 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde Yer Alan Ve Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadler 2024 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir

Buna göre, 2024 yılı için;

-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 239.000 TL,

-Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 2.405.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.       

Yorum Yapın