Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesine Yönelik 2024 yılı için Tespit Olunan Hadler Hk

vergi
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı  Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporlamasına Tabi Olacak İşletmelerin Belirlenmesi hk.
7 Şubat 2024
bilanço
2024 yılında SM, SMMM ve YMM’lerce Uygulanacak Olan Asgari Ücretler Hk.
7 Şubat 2024