6736 Sayılı Kanun İle Matrah Artırımında Bulunulan Mükellefler

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerin, anılan Kanunun 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının ğ bendine göre; matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si, 2016 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez. Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımında bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri,2016 yılı 4 üncü dönem geçici vergi beyannamesinde ve 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ile izleyen yıllara ait geçici vergi ve kurumlar vergisi beyannamelerinde matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların % 50’sini karlarından mahsup edemeyeceklerdir. Saygılarımızla Güncel Group Vergi Hizmetleri Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Yorum Yapın