Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 50) Hk
20 Şubat 2024
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
28 Şubat 2024