Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardı

Bu Tebliğin amacı; Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardı (BDS 706)’nın yürürlüğe konulmasıdır. 14.03.2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700) yürürlükten kaldırılmış olup, 24.03.2017 Tarih ve 30017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardı BDS 706 01.01.2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardı (BDS 706) okumak için burayı tıklayınız.

Yorum Yapın