Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler

Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar Ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardı
25 Mart 2017
Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama Standardı BDS 700 Yayımlanmıştır
25 Mart 2017