Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılması hk.

Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi Hk 
7 Şubat 2024
BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi  ve Diğer  İlgili Standartlarda Yaptığı Değişikliklerin Yayımlanması hk.
7 Şubat 2024