Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi Hk 

Sirkü No: 2024/2 

Tarih      : 01.01.2024

Konu       : Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi Hk

2023 ve takip eden hesap dönemlerine yönelik olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak mali tabloların düzeltme işlemlerinin usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin 30/12/2023 tarih ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 555 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;

-Enflasyon Düzeltmesinin Mahiyeti ve Genel Esaslara,

– Düzeltme sırasında göz önünde bulundurulacak temel ilkelere,

– Düzeltme işlemine tabi tutulacak mali tablolara,

– Enflasyon düzeltmesi yapma yükümlülüğüne,

– Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetlere,

– 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltilmesine,

– 2024 hesap dönemi ve sonraki dönemlerde yapılacak enflasyon düzeltmesi işlemlerine ve uygulamada özellik arz edebilecek diğer hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunulur.       

Yorum Yapın