Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulacak Mali Tabloların Düzeltme İşlemlerinin Usul Ve Esaslarının Belirlenmesi Hk 

Gelir Vergisi Kanunda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesi Hk.
6 Şubat 2024
Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliğinde Değişiklik Yapılması hk.
7 Şubat 2024