Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Hadlerin Belirlenmesine İlişkin

Sigorta Sözleşmelerinin Finansal Tablolara Alınmasına İlişkin Esaslar Belirlenmiştir
16 Şubat 2020
Konkordato Kapsamında Sunuşması Gereken Bağımsız Denetim Raporu Örneği Yayınlanmıştır
16 Şubat 2020