Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 Sayılı Kanun İle Ilgili Tebliğler

18.05.2017 tarihinde kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ilişkin 7020 sayılı kanun 27.05.2017 tarih ve 30078 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 03.06.2017 tarih 30085 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren edilen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ilişkin 7020 sayılı Kanun tebliğleri yayımlanmıştır. Bu Tebliğ ile , Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacakları ile il özel idareleri ve belediyelere ait alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) okumak için burayı tıklayınız. Ekleri için burayıtıklayınız. 7020 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 27.05.2017 tarihi itibarıyla mücbir sebep süresi iki yılı aşmış Van İlinin tamamı, Ağrı İli Patnos ve Bitlis İli Adilcevaz İlçelerinde mücbir sebep hâlinin sonlandırılması, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin verilmesi ile ödeme sürelerine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2) okumak için burayı tıklayınız. Bu Tebliğin amacı; 31.03.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacaklarının 18.05.2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yeniden yapılandırılarak tahsiline ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ okumak için burayı tıklayınız. Ekleri için burayı tıklayınız.

Yorum Yapın