vergi
2024 YILINDA UYGULANACAK BRÜT ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
28 Şubat 2024
1/1/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi  Miktar ve Oranları Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No :68)
28 Şubat 2024