1/1/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi  Miktar ve Oranları Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No :68)

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
28 Şubat 2024
Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı
28 Şubat 2024