Bilançolarda yer alan geçmiş yıl zararları ne yapılabilir?

İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi Ve 720 No’lu Bağımsız Denetim
16 Ağustos 2018
Gelir Vergis Kanununca, Vadesiz, Vadesi Yenilenmiş Ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faizler Ve Kâr
31 Ağustos 2018