İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi Ve 720 No’lu Bağımsız Denetim

16.08.2018 tarih ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de, Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:34’ün yürürlükten kaldırılmasına dair tebliğ yayınlanmıştır. Kamu Gözetimi Kurumu’nun finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini arttırmak amacıyla yürürlülkte bulunan Türkiye Fianansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uyuglanabilen standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında yeniden kaleme alınan “ISA 720 the Auditor’s Responsibilities Relating to Otker Information ” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla Bağımsız Denetim Standardı (BDS) 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları ”‘nın ve ISRS 4410 Compilation Engagements” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi”’nin yayınlama kararı alınmıştır. İlgili Standartların revizelerinin bulunduğu Resmi Gazete eklerine buradan ulaşabilirsiniz;

  • İHS 4410: Finansal Bilgileri Derleme İşi
  • BDS 720: Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları

Yorum Yapın