Değer Artışı Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı

1/1/2024 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi  Miktar ve Oranları Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No :68)
28 Şubat 2024
Dijital Hizmet Vergisi Muafiyet Hadleri
28 Şubat 2024