Denetime Tabi Olup Faaliyet Dönemininden Sonra Denetim Yaptıran Şirketler Hakkında KGK Kurul Kararı

Hisse senedi rehin sözleşmeleri damga vergisine tabi midir?
27 Ekim 2016
Asgari Ücretlerin Vergilendirilmesine Yönelik GVK’ Da Düzenleme Yapılmıştır
28 Ekim 2016