FETÖ/PDY Kapsamında Kapatılan İşyerleri Hakkında SGK Genelgesi

KDV Yönünden Vergi Artırımı Yapmak İsteyen Mükelleflerin Yeniden Gelir/Kurumlar Vergisi
31 Temmuz 2018
İlgili Hizmetler Standardı (İHS) 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi Ve 720 No’lu Bağımsız Denetim
16 Ağustos 2018