Gelir Vergisi Kanunda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesi Hk.

Sirkü No: 2024/1 

Tarih      : 01.01.2024

Konu      : Gelir Vergisi Kanunda Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesi Hk.

 

30/12/2023 tarihli ve 32415 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 324) ile;

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 103 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar, basit usule tabi mükelleflerde toplu belge düzenleme uygulaması ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2023 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız. (ilgili resmi gazetenin linki verilecek)

Bilgilerinize sunulur.       

Yorum Yapın