İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

BDS 600 (Revize) Özel Hususlar–Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi  ve Diğer  İlgili Standartlarda Yaptığı Değişikliklerin Yayımlanması hk.
7 Şubat 2024
bilanço
Türkiye Denetim Standartları (TDS) 2024 Setinin Yayımlanması Hk.
7 Şubat 2024