İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Sirkü No       : 2024/5 

Tarih            : 03.01.2024

Konu      :  İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

 

03/01/2024 tarihli ve 32418 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:1) ile;

Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 inci maddesi hükmünün Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetki kapsamında inşaatta kullanılacak demirlerin üretimden kullanımına kadar tüm aşamalarda izlenmesini amaçlayan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 31/1/2024 tarihi, 30/4/2024 tarihi olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında 1/1/2024 tarihinden itibaren kayıt yaptırma zorunluluğu bulunanlardan üreticiler ve ithalatçılar dışında kalanlar etiket/işaret bulunmayan inşaat demiri stoklarını 30/4/2024 tarihinden sonra satışa konu edemeyeceklerdir.

Bilgilerinize sunulur.        

Yorum Yapın