Türkiye Denetim Standartları (TDS) 2024 Setinin Yayımlanması Hk.

İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.
7 Şubat 2024
vergi
Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı  Kapsamında Sürdürülebilirlik Raporlamasına Tabi Olacak İşletmelerin Belirlenmesi hk.
7 Şubat 2024