İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı BDS 570 Yayımlandı

Bu Tebliğin amacı; İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı BDS 570’ in yürürlüğe konulmasıdır. 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletmenin Sürekliliği (BDS 570) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 25 yürürlükten kaldırılmış olup, 24.03.2017 Tarih ve 30017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 570 01.01.2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı BDS 570 okumak için burayı tıklayınız.

Yorum Yapın