İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı BDS 570 Yayımlandı

Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama Standardı BDS 700 Yayımlanmıştır
25 Mart 2017
Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı BDS 705 Yayımlandı
25 Mart 2017