Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma Ve Raporlama Standardı BDS 700 Yayımlanmıştır

Bu Tebliğin amacı; Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardı (BDS 700)’nın yürürlüğe konulmasıdır. 18.03.2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama (BDS 700) yürürlükten kaldırılmış olup, 24.03.2017 Tarih ve 30017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Hakkında Bağımsız Denetim Standardı 700 01.01.2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardı (BDS 700)

Yorum Yapın