Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı BDS 705 Yayımlandı

Bu Tebliğin amacı; Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı (BDS 705)’nın yürürlüğe konulmasıdır. 18.03.2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı (BDS 705) yürürlükten kaldırılmış olup, 24.03.2017 Tarih ve 30017 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı BDS 705 01.01.2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı (BDS 705)

Yorum Yapın