Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardı BDS 705 Yayımlandı

İşletmenin Sürekliliği Hakkında Bağımsız Denetim Standardı BDS 570 Yayımlandı
25 Mart 2017
Son Dönemde Yapılan Bazı Yasal Düzenlemeler Nelerdir?
27 Mart 2017