İşten Çıkarma Yasağı 2 Ay Uzatıldı

77 Seri No.Lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlanmıştır
2 Eylül 2020
Yeniden değerleme oranı yüzde 100’ü aşacak!
5 Eylül 2020