Kur Farkı Ve Faiz Yükü Kurumlar Vergisini Zorluyor

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, son dönemde vergi tahakkuk-tahsilat oranlarının düşük seyrettiğini, firmaların finansman sorunlarını vergileri ödemeyerek hafifletmeye çalıştığını vurguladı. Sezer ayrıca Türkiye’deki firmaların düşük sermayeli olarak kurulmasının etkisiyle kur oynaklığı-yükselişi ve kredi faizlerindeki yükselişten güçlü etkilendiğini belirterek, bu giderlerdeki artışın firma karlılığı aynı oranda kalsa dahi giderleri artırdığı söyledi. Son yayımlanan bütçe raporunda kurumlar vergisi Mayıs ayında önceki yıla göre yüzde 19,3 oranında gerilemişti. Ocak-Mayıs döneminde ise artış sadece 5,9 seviyesinde gerçekleşti. Sezer, tahakkuk tahsilat oranlarındaki düşük seyrin yeni af beklentilerini sürekli sıcak tuttuğunu belirterek, geçmiş dönemlerdeki afların da yeterince sonuç vermeyeceği görüşünü tekrarladı. Şirketlerin alacaklarını tahsil etmekte zorlandığını, bunun da firmaları “vergi ödemeyerek” finansman yaratmaya zorladığını belirten Sezer, “Gelir İdaresi Başkanlığının yayınlamış olduğu istatistikler incelendiğinde tahakkuk eden vergilerin tahsilatının gerçekleşme seviyelerinin son 20 yılın en alt seviyelerinde olduğu görülüyor. Tahsil edilebilen vergiler ise tahsilatı tahakkuka bağlı dolaylı vergiler. Dolaysız, yani gelir ve kazanç üzerinden alınan vergilerin hem bütçe içindeki oranları hem de tahsilat oranları zaman içinde azalmaktadır” görüşünü vurguladı. Sezer, vergi gelirlerindeki düşüklüğün vergi ödememe tercihi ve gelir-kurumlar vergisindeki tahakkukun azalması olmak üzere iki ana sorun gözlendiğini belirtti. Türkiye’de firmaların düşük sermayelerle faaliyet yürüttüğünü, kurulduğunu, krediyle faaliyetlerini sürdürdüğünü hatırlatan Yılmaz Sezer, bu durumun ekonominin dengeli ve ekonomik aktivitenin güçlü olduğu dönemlerde sorun yaratmadığını ancak daralma dönemlerinde kur ve faiz kanalından sorun çıkardığını belirtti. Sezer, Ocak-Mayıs dönemine ilişkin bütçe verilerinde kurumlar vergisindeki gerilemenin de bu nedenle olduğunu anlattı.

Yorum Yapın